XXXV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM  KOŚCIUSZKOWSKIEGO


PROGRAM
XXXV MIĘDZYNARODOWEGO  SYMPOZJUM  KOŚCIUSZKOWSKIEGO

 

 

18 X 2018 (czwartek)  (Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20)

 

WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

 

14.00  Uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku T. Kościuszki na Placu Żelaznej Bramy

15.00 Recital piosenki z Konkursu w Australii,  wykona Jurij Kosiakov  

15.20  Prof. dr hab. Izabella Rusinowa – „Generał Karol Otto Kniaziewicz”  

15.40  Prof. dr hab. Tadeusz Rawski – „O wojsku Konstytucji 3 Maja”     

16.10  Dr  Paweł Kiernikowski  – „Podobieństwa i różnice Insurekcji Kościuszkowskiej i  Powstania Styczniowego”

16.40  Dr Mirosław Matosek, dr Dariusz Prokopowicz – „Od Legionów Dąbrowskiego do Legionów Piłsudskiego – tradycje kościuszkowskie w wychowaniu patriotycznym żołnierzy”

17.00 Doc. Swietłana Mulina – „Zesłanie konfederatów barskich w świetle dokumentów w archiwach rosyjskich”

17.20  Dr Leszek Marek Krześniak – „Śladami zesłańców polskich na Syberię – reminiscencje z  podróży”   

17.40   Dyskusja  

 

Imprezy towarzyszące:

Wystawa nowych obrazów o tematyce kościuszkowskiej Hakoba Mikayelyana (Armenia)