XI EDYCJA NAGRODY IM. WŁADYSŁAWA ORKANANagroda im. Władysława Orkana przyznawana jest artystom i twórcom różnych dziedzin kultury, sztuki i gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem twórców  regionalnych  i  lokalnych.

Uroczysta gala wręczenia Nagrody im. Władysława Orkana za rok 2012 odbyła się 2 czerwca 2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Słupcy.

 

Decyzją Kapituły Nagrody w składzie: Stanisław Bukowiec –  Zastępca Wójta Gminy Bochnia, Płk rez. Stanisław Dąbrowski – Prezes Instytutu Władysława Orkana, Eugeniusz Grzeszczak – Wicemarszałek Sejmu RP, Szymon Grzywiński – Dyrektor biura poselskiego w Słupcy, Krzysztof Jóźwiak – Przewodniczący Rady Senioralnej Instytutu Władysława Orkana, Tomasz Lewandowski – Doradca Wicemarszałka Sejmu, Halina Murawska – Sekretarz Kapituły Nagrody, Michał Pyrzyk – Burmistrz Miasta Słupcy, Tomasz Skoczek – Fundacja im. Władysława Orkana, Ks. prof. Henryk Skorowski – Centrum Dialogu Międzynarodowego i Międzyreligijnego UKSW, Prof. Władysław Stępniak – Naczelna Dyrekcja Archiwów  Państwowych, nagrody za upowszechnianie kultury otrzymali:

 

 

Jan Sęk – za  upowszechnianie i ochronę dziedzictwa regionalnego i polonijnego oraz za  zasługi w  krzewieniu kultury muzycznej

Mirosław Kossakowski – za twórczość literacką oraz utrwalanie słowem piękna ziemi i ludzi

Zygmunt Ból – za twórczość artystyczną w dziedzinie rzeźbiarstwa i malarstwa oraz promowanie dziedzictwa kultury i sztuki Ziemi Bocheńskiej

Tadeusz Kubacki – za kronikarską dokumentację i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Słupcy i regionu

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy – za osiągnięcia artystyczne oraz upowszechnianie i promowanie Słupcy i Ziemi Słupeckiej

ks. Piotr Brząkalik  – za inicjatywy duszpasterskie i społeczne oraz za upowszechnianie ponadczasowych wartości  humanistycznych

 

Laureatom serdecznie gratulujemy.