Wznawianie działalności Instytucji Kultury


W dniu 30 kwietnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację dotyczącą znoszenia ograniczeń wywołanych epidemią COVID-19 oraz wznowieniem działalności Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.


W ślad za wprowadzonym przez stroną rządową znoszeniem ograniczeń i powrotem do działalności niektórych Instytucji Kultury (IK), Zarząd pozytywnie odniósł się do stopniowego wznawiania działalności muzeów i biblioteki,
dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Szczególnie ważne jest to, że zdjęcie zakazu działalności instytucji nie oznacza nakazu ich otwarcia, a decyzja o otwarciu Instytucji należeć będzie wyłącznie
do Dyrektorów IK działających w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym.


Zarząd Województwa zobowiązał Dyrektorów IK do tego, aby ewentualna decyzja o ponownym uruchamianiu IK była poprzedzona szczegółową analizą sytuacji w danej Instytucji  pod względem zagrożenia epidemicznego, zapewnienia ochrony zdrowia pracowników i odwiedzających. We wszelkich działaniach w tym zakresie należy kierować się Wytycznymi dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa dostępnymi na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-muzeow-galerii-sztuki-oraz-innych-instytucji-kultury-dzialajacych-w-obszarze-polityki-pamieci-i-ochrony-dziedzictwa.

              
Zarząd Województwa polecił Dyrektorom muzeów i biblioteki, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, bieżące informowanie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki o procesie wznawiania działalności kierowanych przez nich placówek kultury.


Muzeum Niepodległości udostępnia dla zwiedzających plenerową galerię oraz bibliotekę naukową w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – wejście na teren Muzeum przez bramę straceń. Zapraszamy także do zwiedzania plenerowych wystaw Muzeum Więzienia Pawiak.