WYDAWNICTWO: Maciej Rataj. Przywódca ruchu ludowego. Zapomniany mąż stanu II Rzeczypospolitej


Maciej Rataj to polski polityk, marszałek Sejmu i zastępujący prezydenta RP, działacz ludowy i publicysta. Życiorys Rataja, urodzonego 19 lutego 1884 roku we wsi Chłopy, jest przykładem awansu chłopskiego syna do wielkiej polityki. Autor przedstawia drogę do politycznej kariery na tle ówczesnej sytuacji w kraju, ukazuje jego rolę jako przywódcy ruchu ludowego, męża stanu i obrońcy polskiego etosu obywatelskiego. Wartości, którym ten wytrawny polityk i mąż stanu był wierny przez całe swoje życie, troska o niepodległość Rzeczypospolitej i jej utrzymanie, spowodowały jego aresztowanie przez gestapo w 1939 roku i doprowadziły do tragicznej śmierci. Zginął 21 czerwca 1940 roku, rozstrzelany w masowej egzekucji w Palmirach.


Publikacja przypominająca sylwetkę tej wybitnej postaci II Rzeczypospolitej, zatytułowana Maciej Rataj. Przywódca ruchu ludowego. Zapomniany mąż stanu II Rzeczypospolitej, wydana została przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą i Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości. Jest to tekst uzupełniony, pochodzący ze zbioru Mariana M. Drozdowskiego Znani rodacy we wspomnieniach i szkicach (Stalowa Wola 2018, str. 19-221). Pozycja ukazała się w roku jubileuszu 90-lecia i 66-lecia pracy naukowej autora – prof. zw. dr. hab. Mariana Marka Drozdowskiego.