WYDARZENIE: I Seminarium Archiwistów Rodzinnych


W imieniu organizatorów: Sekcji Archiwów Rodzinnych Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Instytut Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowe w Warszawie zapraszamy na I Seminarium Archiwistów Rodzinnych.

Seminarium ma formę otwartego spotkania i może w nim uczestniczyć każdy, komu bliska jest problematyka archiwów rodzinnych – reprezentanci środowiska naukowego, archiwów instytucjonalnych i społecznych, towarzystw genealogicznych i regionalnych, studenci oraz archiwiści rodzinni.

Seminarium odbędzie się w czwartek 18 maja 2023 roku w dwóch sesjach:
👉 I sesja obrad w godz. 9.00-12.30 w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie (Al. Solidarności 62),
👉 II sesja w godz. 15.30-18.00 w siedzibie Archiwum Państwowe w Warszawie (ul. Krzywe Koło 7).