WYDARZENIE: Dni Seniora z Kulturą


W dniach 1 i 2 października w całej Polsce odbędzie się „Weekend seniora z kulturą” – akcja zainicjowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. W tegorocznej edycji weźmie udział ponad 500 instytucji z całego kraju.

W tych dniach Muzeum Niepodległości wraz z oddziałami uczestniczy w tej akcji oferując darmowe wejścia na wystawy dla seniorów. W sobotę 1 października seniorom oraz wszystkim zainteresowanym oferujemy dwa spotkania, z aktorem Olgierdem Łukaszewiczem oraz pisarzem Mirosławem Kossakowskim.
Na obydwa wydarzenia serdecznie zapraszamy!

Dni Seniora z Kulturą, godzina 11.00 – ,,Porozmawiajmy jak Senior z Seniorem” – spotkanie z pisarzem Mirosławem  Kossakowski

Spotkanie z Mirosławem Kossakowski, autorem zbiorów poezji, opowiadań i prozy wspomnieniowej, działaczem kulturalnym, członkiem chóru La Musica ,współpracującym na stałe z telewizja polską. W programie prezentacja własnej twórczości  literackiej.

Dni Seniora z Kulturą, godzina 13.00 – Olgierd Łukaszewicz czyta wiersze zamieszczone w antologii „Dziś idę walczyć mamo’

Wybitny artysta Olgierd Łukaszewicz w towarzystwie dwojga aktorów zaprezentuje wiersze polskich autorów zestawione 75-lecie Powstania Warszawskiego przez Tadeusza Skoczka. Wydarzenie objęte jest patronatem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika.

Zapraszamy wszystkich Seniorów!

1 października 2022 roku, godzina 11.00 oraz godzina 13.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa