WYDARZENIE: 61. rajd szlakiem Powstania Styczniowego 1863 r. “DOBRA 2023” w 160. rocznicę


Trwają obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Na Powstanie Styczniowe złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek, w których wzięło udział ponad 200 tysięcy osób. Wydarzenia z lat1863-1864 oraz determinacja ówczesnych bohaterów w dążeniu do zrealizowania marzeń o wolnej i niepodległej Polsce zasługują na odpowiednie upamiętnienie z uwzględnieniem pamięci i tradycji lokalnej wpisanej w historię narodową.

W imieniu organizatorów zapraszamy do wspólnej podróży dwoma trasami najstarszego rajdu w okolicach Łodzi, pieszą i rowerową. Zwiedzić będzie można miejsca związane z Bitwą pod Dobrą oraz Bitwą pod Dobieszkowem, różnymi drogami i szlakami, pozwalającymi nie tylko odwiedzić najważniejsze miejsca upamiętniające powstańcze walki, ale także podziwiać przyrodę Parku Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich.

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej czekać będzie na uczestników prezentacja statyczna uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Wojska Polskiego, wystawy, projekcje filmów, ciepła herbata oraz konkursy o Powstaniu Styczniowym z nagrodami.

Na wszystkich spragnionych zimowego rajdu w dniu 25 lutego 2023 r. oczekiwać będą organizatorzy Rajdu członkowie Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody, przodownicy turystyki kolarskiej z Klubu Turystów Kolarzy im. H. Gineta przy PTTK Oddziale Łódzkim oraz przyrodniczy gospodarze terenu naszego rajdu, pracownicy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Oddziału Terenowego ZPKWŁ).

Z przyczyn organizacyjnych wymagane są wcześniejsze zapisy (wystarczy imię, nazwisko, nr telefonu i stosowna wpłata). Dodatkowe informacje w regulaminie rajdu w załączniku,
a także pod nr telefonu 42 636-15-09 lub pod adresem mailowym pttk.lodz@wp.pl
Zapisy do 23 lutego 2023r. W dniu rajdu, na punktach startowych tras NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI zgłoszenia się.

Muzeum Niepodległości w Warszawie objęło wydarzenie honorowym patronatem.