Wszechnica Kościuszkowska


2 lutego 2022 roku w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów odbyła się kolejna edycja “Wszechnicy Kościuszkowskiej” zorganizowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie wraz z Polską Fundacją Kościuszkowską oraz Towarzystwem Miłośników Maciejowic.


W trakcie uroczystości zostały odczytanie laudacje oraz listy gratulacyjne, m.in. przez Panią dr Beatę Michalec, Zastępcę Dyrektora ds. Programowych Muzeum Niepodległości. Ze względu na nieobecność jubilata referat okolicznościowy zatytułowany: „Dzieje najnowsze Polski (od I wojny światowej) do dnia dzisiejszego w kolędach zapisane” wygłosił dr Leszek Marek Krześniak, Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej.

Ponadto zaprezentowana została ostatnio wydana publikacja autorstwa prof. dr. hab. Mariana Marka Drozdowskiego pt. „Tadeusz Kościuszko, Szkice biograficzne, Tradycja”.

Jubileusz uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Aliny Małachowskiej, pianistki i kompozytorki z Litwy.


Wydarzeniu towarzyszyła wystawa świątecznych pocztówek znajdujących się w zbiorach Muzeum Niepodległości pt. “Boże Narodzenie. Ikonografia współczesnych kart pocztowych.”


2 lutego 2022, godzina 11.00-13.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
Warszawa


………………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________________________________________________________________________________