Wspomnienia słuchaczy Akademii Seniora


Zapraszamy członków Akademii Seniora Muzeum Niepodległości do zapoznania się z propozycją wydania publikacji ze wspomnieniami.
W filmie zachęcającym do udziału w akcji Każdy z nas nosi w sobie historię – zapiszmy ją! występuje Teresa Kołakowska.