PRELEKCJA EDUKACYJNA: „Aresztowania muszą przyjąć rozmiary tak duże…” Okoliczności pierwszego transportu więźniów z Warszawy do KL Lublin/Majdanek


Serdecznie zapraszamy do udziału prelekcji edukacyjnej prowadzonej przez Roberta Hasselbuscha pt. „Aresztowania muszą przyjąć rozmiary tak duże…” Okoliczności pierwszego transportu więźniów z Warszawy do KL Lublin/Majdanek.

Prelekcja odbędzie się we wtorek 17 stycznia 2023 r. o godz. 10.00

W związku z zarządzeniem Heinricha Himmlera, szefa SS i policji Trzeciej Rzeszy, przeprowadzono w Warszawie 15-17 stycznia 1943 roku masowe łapanki uliczne. Fragment pisma Reichsführera SS brzmiał: „Aresztowania muszą przyjąć rozmiary tak duże, aby (…) w ten sposób uzyskać widoczną poprawę sytuacji z bandami”. Okupanci niemieccy poprzez opisywane działania chcieli uderzyć w organizacje konspiracyjne. Rankiem 17 stycznia 1943 roku odszedł z Warszawy pierwszy transport więźniów do obozu koncentracyjnego KL Lublin/Majdanek. Prelekcja edukacyjna przybliży przytoczone wydarzenia i sylwetki niektórych wówczas wywiezionych osób.


17 stycznia 2023 roku, godzina 10.00
Muzeum Więzienia
 Pawiak
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Dzielna 24/26
00-162 Warszawa