Warszawskie Dni Seniora


W ramach WARSZAWSKICH DNI SENIORA 2017

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

(oddział Muzeum Niepodległości)

ul. Skazańców 25

zaprasza

na dwa spotkania:

 

W CZWARTEK 28 WRZEŚNIA O G. 12.00 podczas wykładu pt. „»To jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić«. Tadeusz Kościuszko, polski generał i inżynier wojskowy” będzie można usłyszeć o bohaterze Polski i Stanów Zjednoczonych również jako wrażliwym, utalentowanym twórcy, między innymi malarstwa i utworów muzycznych.

 

– w PIĄTEK 29 WRZEŚNIA O G. 12.00 prelekcja pt. „Józef Piłsudski w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej” pozwoli poznać drogę od rewolucjonisty, działacza Polskiej Partii Socjalistycznej – do naczelnika państwa, pierwszego marszałka Polski.

 

OBIE PRELEKCJE WYGŁOSI MICHAŁ RYBAK Z MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE.

 

Warszawskie Dni Seniora (WDS), wcześniej pod nazwą Warszawski Tydzień Seniora, organizowane są co roku na przełomie września i października z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. To wyjątkowy moment mobilizacji i działania różnego typu podmiotów z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego na rzecz warszawskich seniorów. Czas zaplanowanych z myślą o seniorach warsztatów, spotkań, wycieczek, wystaw, poświęconych kulturze, turystyce, zdrowiu, nowym technologiom – w kilkudziesięciu miejscach na terenie stolicy. Wiele instytucji, np. kina i teatry, przygotowuje na te dni specjalną ofertę dla seniorów w postaci zniżek bądź bezpłatnych biletów. Wszelkie koszty pokrywają podmioty w ramach własnych budżetów. Urząd m.st. Warszawy zajmuje się koordynacją i promocją wydarzeń.

www.wds.org.pl