UROCZYSTE PODSUMOWANIE ROKU TADEUSZA KOŚCIUSZKI NA MAZOWSZU


Środa 10 stycznia 2018 r. o g. 11.00

Sala Konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

 

Na uroczyste podsumowanie Roku Tadeusza Kościuszki na Mazowszu

zapraszają

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego,

Leszek Marek Krześniak – prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej

i Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości.

 

Spotkanie poprowadzą Leszek Marek Krześniak

oraz Krzysztof Bąkała (kierownik Działu Edukacji Muzeum Niepodległości).

 

Podczas spotkania nastąpi prezentacja rocznicowych dokonań.

Wręczone zostaną także

Okolicznościowe Dyplomy Marszałka Województwa Mazowieckiego,

Honorowe Medale 25-lecia Muzeum Niepodległości

oraz Nagrody im. Władysława Orkana.

Na zakończenie zgromadzeni zaproszeni zostaną na wernisaż

poświęconych Kościuszce prac Hakoba Mikayelyana z Armenii i Natali Shayon z Białorusi.

 

Przedsięwzięcia związane z Tadeuszem Kościuszką,

które w roku 2017 zorganizowało, współtworzyło lub nad którymi objęło patronat

Muzeum Niepodległości w Warszawie

26 STYCZNIA – uroczysta inauguracja Roku Tadeusza Kościuszki (organizacja: Muzeum Niepodległości, Polska Fundacja Kościuszkowska, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego) – złożenie kwiatów przy urnie z sercem Tadeusza Kościuszki na Zamku Królewskim oraz obrady Wszechnicy Kościuszkowskiej w siedzibie głównej Muzeum Niepodległości:

– wystąpienie dr. Leszka Marka Krześniaka, prezesa Fundacji Kościuszkowskiej, na temat planowanych ogólnopolskich obchodów Roku Kościuszkowskiego

– wykład prof. dr. hab. Mariana M. Drozdowskiego na temat relacji Tadeusza Kościuszki z rodziną Czartoryskich

– prezentacja rocznicowego wydawnictwa: Janusz Gmitruk, Tadeusz Skoczek, „Insurekcja Kościuszkowska i jej Naczelnik w legendzie, historiografii i sztuce”, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Niepodległości, Warszawa 2017.

2–5 LUTEGO – Krzysztof Bąkała, kierownik Działu Edukacji Muzeum Niepodległości, reprezentuje Muzeum w oficjalnej delegacji działaczy kościuszkowskich „Śladami Tadeusza Kościuszki na Białorusi” podczas spotkania, którego głównym punktem jest międzynarodowa uroczystość upamiętniająca urodziny Naczelnika na Mereczowszczyźnie.

22 KWIETNIA – obchody Roku Tadeusza Kościuszki (współorganizacja: Polska Fundacja Kościuszkowska):

– złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki na placu Żelaznej Bramy

– konferencja naukowa „Dziedzictwo myśli i czynów Tadeusza Kościuszki i Insurekcji Warszawskiej” w siedzibie głównej Muzeum Niepodległości

– towarzysząca konferencji wystawa w westybulu Muzeum zatytułowana „Nowe obrazy i wizerunki Tadeusza Kościuszki” – prac pędzla Hakoba Mikayelyana z Armenii i innych twórców.

25 KWIETNIA – „Łączmy serca, łączmy ręce”, wystawiona w siedzibie głównej Muzeum Niepodległości inscenizacja poświęcona zwycięzcy spod Racławic, przygotowana przez absolwentów Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie i uczniów stołecznego liceum im. Tadeusza Kościuszki pod opieką Barbary Wachowicz, oraz rozstrzygnięcie konkursu na jego temat.

13 MAJA – gra miejska „Tadeusz Kościuszko – bojownik w walkach o niepodległość” zorganizowana w stolicy przez Muzeum Niepodległości i Szkołę Podstawową nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie.

9 CZERWCA – gala finałowa konkursu „Kościuszko, bohater dwóch narodów” w siedzibie głównej Muzeum Niepodległości.

21-23 CZERWCA – dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości, jako współorganizator bierze udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Tadeusz Kościuszko w dyskursie 200-letniej przestrzeni pamięci”, podczas której wygłasza referat ,,Tadeusz Kościuszko w historiografii, legendzie oraz ikonografii”.

29 CZERWCA – spektakl „Kościuszko, czyli sekret nieszczęśliwej miłości” w reż. Bożenny Hampel-Siemaszko (Polska Fundacja Kościuszkowska) wystawiony w siedzibie głównej Muzeum Niepodległości.

11-12 PAŹDZIERNIKA – Krzysztof Bąkała, kierownik Działu Edukacji Muzeum Niepodległości, wygłasza referat pt. „100-lecie obchodów śmierci Tadeusza Kościuszki” podczas konferencji „Tadeusz Kościuszko – symbol polskiej wolności”, zorganizowanej w gmachu Senatu RP przez Komisję Obrony Narodowej Senatu RP we współpracy z Centralną Biblioteką Wojskową i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

11 LISTOPADA – otwarcie Wirtualnego Muzeum Tadeusza Kościuszki (inicjatywa Fundacji Pamięć i Tożsamość), nad którym Muzeum Niepodległości objęło patronat honorowy.

16 LISTOPADA – Jan Engelgard, kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (Oddział Muzeum Niepodległości), wygłasza wykład pt. „O Tradycji Kościuszkowskiej w dziejach ruchu narodowego” podczas spotkania Wszechnicy Kościuszkowskiej w stołecznym Muzeum Literatury.

CYKLICZNE SPOTKANIA WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ w siedzibie głównej Muzeum Niepodległości (poza wymienionymi – również: 9 lutego, 16 marca, 11 maja).

 

Przypominamy też, że liczne reprodukcje obiektów ze zbiorów Muzeum Niepodległości znalazły się w publikacji „INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA”, TRZECIM ALBUMIE Z SERII „POLSKIE POWSTANIA NARODOWE”, wydanym przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Prowincjonalną Oficynę Wydawniczą w roku 2014 z okazji 220. rocznicy wybuchu Powstania Kościuszkowskiego: http://archiwum.muzeum-niepodleglosci.pl/aktualnosci/insurekcja-kosciuszkowska-album/