Twarze Niepodległości – Wincenty Witos


Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza na film Twarze Niepodległości – Wincenty Witos, który jest dostępny na muzealnym kanale YouTube

W filmie Jan Engelgard, kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, prezentuje postać Wincentego Witosa, pierwszego premiera chłopskiego pochodzenia.

W materiale wykorzystano listy, wspomnienia, fotografie oraz obraz Magdy Latosiewicz, który znajduje się w zbiorach Muzeum Niepodległości.