Szczęśliwy naród, który ma poetę…


Muzeum Niepodległości w Warszawie serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie online z cyklu Szczęśliwy naród, który ma poetę….

Film pt. (…) Świat beze mnie się spełnia wolny i bezczuły (…), prezentujący wiersze Juliana Przybosia będzie miał swoją premierę na muzealnym kanale YouTube 5 marca 2021 roku o godz. 12.00. Wiersze poety zaprezentuje Ewelina Pilawa z Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Niepodległości.