Spotkanie: Sztuka Konserwacji


W czwartek 21 kwietnia 2022 roku w ramach Warszawskich Spotkań Konserwatorskich w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona problematyce konserwatorskiej. SZTUKA KONSERWACJI jest cyklicznym spotkaniem konserwatorów zabytków – od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, od kiedy istnieje sformalizowany państwowo system ochrony zabytków.

Referaty wygłoszone przez prelegentów zostały przygotowane w taki sposób, aby wszyscy zainteresowani tematyką ochrony oraz konserwacji zabytków, mogli poszerzyć swój zasób wiedzy o najaktualniejsze informacje.

Celem niniejszego spotkania jest zaznajomienie się z najnowszymi dokonaniami na polu szeroko pojętej ochrony i konserwacji dóbr kultury.

Współorganizatorem wydarzenia jest Państwowe Muzeum Archeologiczne.

PROGRAM KONFERENCJI:

sesja konserwatorska

11:00 – dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości

otwarcie i powitanie

Justyna Wyszyńska

Dostosowanie Pałacu Przebendowskich ~ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych

11:20 – Michał Krasucki – Stołeczny Konserwator Zabytków

Konserwacje warszawskiej architektury drewnianej

11.50 – Paweł Bałos ~ Sławomir Gąsiorowski ~ Kinga Kotulecka-Korska

Tynki oraz zaprawy wapienne i wapienno – cementowe stosowane w renowacji budowli zabytkowych

12:10 – Wojciech Laska – KEIM

Zastosowanie materiałów firmy KEIM w technologiach konserwacji zabytkowych obiektów betonowych na przykładach wybranych realizacji

12:40 – Anna Krystyna Selerowicz

Zastosowanie techniki HSI w diagnostyce obiektów zabytkowych

13.10 – Igor Pilutkiewicz – RHEINZINK

Szerokie spektrum materiałów firmy RHEINZINK do stosowania w obiektach zabytkowych 

13:40Irena Jagielska

Unikatowa łódź P2 z X wieku, z Zatoki Puckiej – skandynawska czy słowiańska?

14:00 – Piotr Michał Zambrzycki

Misja i ekspedycja archeologiczna za granicą, a miejsce konserwatora zabytków

14:30 – Andrzej Labe – LABE

Produkcja płytek posadzkowych z okresu Secesji – dawniej i dziś

15:00 – Zbigniew Karwat

Uszkodzenia w instrumentach lutniczych

15:30 – Daria Borysenko

Konserwacja zabytkowej fotografii z 1905 roku pochodzącej z Sybirskiego Kraju

15:50 ~ 16.30 – zwiedzanie pałacu po rewaloryzacji

Krzysztof Bąkała – kierownik Działu Edukacji MN

16:30 – Aldona Garbacz-Klempka ~ Andrzej Dyga

Badania zespołu plomb drohiczyńskich ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie w kontekście elektrolitycznej metody ich konserwacji

17:00Katarzyna Górecka ~ Marta Gościcka

Obraz fundacyjny zakonu ojców Bernardynów z pierwszej połowy XVIII wieku, z Kościoła Akademickiego Świętej Anny w Warszawie – śladami odkryć i konserwacji 

17:20 – Damian Swat

Wyniki konserwacji dwóch toporów z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

17:40 – Wiktor Zygmunt Łyjak 

Ochrona zabytkowych organów w latach 1977 ~ 2022

18:00 – zakończenie