Sojusznicy Polska-Rumunia 1918-1939


Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza do obejrzenia wystawy przygotowanej przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Piłsudskiego, która jest eksponowana od 2 do 31 marca 2021 roku przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 w Warszawie.

3 marca 1921 roku – Polska i Rumunia podpisały układ o wzajemnej pomocy, składający sie z części politycznej i konwencji wojskowej.  Zasadniczą istotę przymierza stanowił artykuł 1 stwierdzający, że Polska i Rumunia będą wzajemnie wspomagać się zbrojnie, w razie gdyby jedno z nich bez dania powodu ze swej strony było wciągnięte w konflikt zbrojny na swoich granicach wschodnich. Ze strony polskiej konwencję wojskową negocjował gen. Stanisław Haller, ale za ojca i patrona całego układu uważa się gen. Tadeusza Rozwadowskiego. Układ z Rumunią wzmacniał geopolityczną pozycję Polski w tym regionie Europy i był w latach późniejszych uzupełniany traktatami przymierza (z 26 marca 1926 roku i 15 stycznia 1931 roku), w których strony zobowiązane zostały do wzajemnej obrony przed wszelką napaścią z zewnątrz. Sojusz polsko-rumuński nie wytrzymał jednak próby czasu w obliczu hitlerowskiej i sowieckiej agresji na Polskę w 1939. Rumunia bardzo szybko znalazła się w niemieckiej strefie wpływów.