Seminarium naukowe „Sen, który się ziścił”


Seminarium naukowe 
Sen, który się ziścił – interdyscyplinarne spojrzenie 
na odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918

Czwartek 7 grudnia 2017 r.w g. 14.00–16.00
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5

Rok 1918 przyniósł Polakom długo oczekiwane wolne państwo. Fakt ten miał wpływ na całokształt życia polskiego społeczeństwa. Trzeba było odbudować kraj, scalić go z trzech jakże różnych części. Zorganizować na nowo administrację, ustanowić prawo, stworzyć system oświaty, wypracować nowe zasady funkcjonowania wszystkich instytucji życia społecznego. Warto spojrzeć szerzej na te działania, podyskutować o pierwszych latach istnienia państwa polskiego, do dyskusji na marginesie rocznicy historycznej zaprosić grono specjalistów z różnych dziedzin.
Celem seminarium naukowego będzie wykazanie roli patriotyzmu w odbudowaniu państwa i społeczeństwa po latach niewoli, wskazanie trwałości patriotyzmu i jego wartości w społeczeństwie polskim i wpisanie się w nadchodzące obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Seminarium naukowemu towarzyszy wyjątkowa seria wydawnicza „Twórcy Państwowości Polskiej”, złożona z 6 tomów upamiętniających współtwórców polskiej niepodległości.

Zapraszamy do udziału w seminarium i do lektury.