Seminarium “Akcja AB”18 czerwca 2021 (piątek) o godz. 11:00 zapraszamy do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej na konferencję naukową „Akcja AB – ludobójstwo elit polskiego społeczeństwa w pierwszych latach okupacji niemieckiej. To działo się przed Katyniem”


Realizując dyrektywy Hitlera od początku okupacji Polski przystąpiono do eksterminacji przedstawicieli warstwy przywódczej, reprezentantów kręgów intelektualnych narodu jako faktycznych lub potencjalnych liderów ruchu oporu. Zagładę polskiej elity realizowano między innymi w ramach Akcji Inteligencja (Intelligenzaktion) oraz Nadzwyczajnej Akcji Pacyfikacyjnej (Außerordentliche Befriedungsaktion). Pierwsza z wymienionych operacji została zapoczątkowana jesienią 1939 roku na obszarach wcielonych do Trzeciej Rzeszy. Druga , znana jako Akcja AB, zaczęła się wiosną 1940 roku na terenie Generalnego Gubernatorstwa, w tym w Warszawie.


Od wielu lat Muzeum Więzienia Pawiak, oddział Muzeum Niepodległości,  zajmuje się upamiętnianiem ofiar niemieckiego ludobójstwa. Z reguły uroczystości rozpoczynają  się na pawiackim dziedzińcu, obok pomnika-drzewa z tabliczkami memoratywnymi, by przenieść się później do Palmir, Magdalenki… Tym razem oprócz tradycyjnych wymienionych uroczystości zapraszamy do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – miejsca pamięci o uczestnikach polskich powstań narodowych