Seminarium “Akcja AB” – listy


Z przyjemnością prezentujemy list Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Piotra Zgorzelskiego oraz list Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika. Wyżej wymienieni objęli Honorowym Patronatem konferencję naukową pt. „Akcja AB – ludobójstwo elit polskiego społeczeństwa w pierwszych latach okupacji niemieckiej. To działo się przed Katyniem”, współorganizowaną z redakcją czasopisma Zielony Sztandar, która odbyła się 18 czerwca 2021 roku w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Konferencji towarzyszy wystawa „O zbrodni w Palmirach na nowo”, której otwarcie w gmachu Sejmu miało miejsce 21 czerwca 2021 roku.