Salon Polski


dr Janusz Domański
Prezes Fundacji im. Karola E. Lewakowskiego

 

oraz

 

dr Jan Sęk
Przewodniczący Rady Senioralnej
Fundacji im. Karola E. Lewakowskiego

 

zapraszają na

 

SALON POLSKI

 

Rzecz o Bernardzie z Lublina zwanym przez potomnych Biernatem (w ramach Festiwalu Kultury Rodzimej)

Kraków, 19 grudnia 2013 roku (czwartek)

 

PROGRAM:

Godz. 14.00

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA

 

dr Jan Sęk – odczyt poświęcony twórczości ks. Bernarda z Lublina

 

Odsłonięcie tablicy poświęconej 500. rocznicy wydania książki Raj duszny

 

Prezentacja albumu Jan Paweł II – droga do świętości wydanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

Godz. 18.00

KLUB POD GRUSZKĄ

 

Koncert kameralny Hortulus Animae

 

Wykonawcy:

Aleksandra Skoczek-Zapała – flet

Małgorzata Sęk – wiolonczela

Anna Schulz-Brzyska – fortepian

W programie utwory kompozytorów polskich i europejskich

 

Okolicznościowa lampka wina

 

Zaproszenie