Salon Dobrej Książki – Oblicza buntu społecznego1 kwietnia o godz. 12:00 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu “Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego”. Dr Paweł Bezak z Muzeum Niepodległości i prof. Janusz Mierzwa z Uniwersytetu Jagiellońskiego omówią publikację “Oblicza buntu społecznego w II Rzeczypospolitej doby Wielkiego Kryzysu 1930-1935 Uwarunkowania, skala, konsekwencje”, redakcja – Cichoracki Piotr, Dufrat Joanna, Mierzwa Janusz.


Zespół autorski w oparciu o zdefiniowaną przez siebie precyzyjnie kategorie buntu społecznego, dokonał przebadania ważnego aspektu życia społecznego Polski prowincjonalnej w latach wielkiego kryzysu gospodarczego (1930-1935) […] Kwerendą – w skali dotąd niespotykanej w polskiej historiografii dziejów najnowszych – objęto archiwa na całym obszarze II RP.