Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego


W środę 18 maja 2022 roku, o godz. 17.00 w Muzeum Więzienia Pawiak (oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie) w ramach cyklu Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego zostanie zaprezentowana publikacja autorstwa dr Beaty Michalec: Ks. kanonik Jan Golędzinowski – duchowny, społecznik, radny Warszawy, więzień Pawiaka, Auschwitz i Dachau . Spotkanie poprowadzi Joanna Gierczyńska – Kierownik Muzeum Więzienia Pawiak.

Publikacja przybliża sylwetkę ks. Jana Golędzinowskiego – działacza społecznego i niepodległościowego w okresie zaborów, czynnego przy organizacji Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, kapelana wojny polsko-bolszewickiej 1920, odznaczonego Krzyżem Niepodległości, Orderem Odrodzenia Polski IV klasy, Krzyżem Zasługi, złotym medalem za wojnę 1918–1920, 30 marca 1940 r. osadzony w więzieniu śledczym na Pawiaku. We wrześniu 1940 r. został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Zimą 1940 r. opuścił Auschwitz, przewieziony do Dachau, 6 maja 1942 r. został wywieziony do krematorium urządzonego przez nazistów w renesansowym zamku Hartheim, położonym nad brzegiem Dunaju w miejscowości Alkoven koło Linzu. Uśmiercony podczas drogi spalinami lub na zamku. Ksiądz Jan Golędzinowski nie ma grobu. Szczątki z pieca krematoryjnego wyrzucono do Dunaju.18 maja 2022 roku (środa), godz. 17.00
Muzeum Więzienia Pawiak
Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie
ul. Dzielna 24/26
00-162 Warszawa