Salon Dobrej Książki – “Gorzki smak zwycięstwa […]”


Zapraszamy na kolejną odsłonę Salonu Dobrej Książki. Tym razem spotkanie odbędzie się w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Publikacja „Gorzki smak zwycięstwa. Polski bilans II wojny światowej” podejmuje temat polskiego udziału w II wojnie światowej oraz oceny bilansu strat i zysków będących konsekwencja tej wojny.

Praca została podzielna na trzy części. Pierwsza „Żołnierski trud i ofiara krwi” opisuje polski wkład militarny na frontach II wojny światowej, działalność konspiracyjną, fenomen Polskiego Państwa Podziemnego, wkład polskiego wywiadu oraz polskich naukowców. Rozdział drugi „Straty wojenne osobowe i materialne” przedstawia zakres zniszczeń, jakie poniosła Polska w czasie II wojny światowej. To straty militarne, gospodarcze, infrastrukturalne, ludzkie, a zarazem starty w polskiej nauce, sztuce i kulturze. Rozdział trzeci „Gorzkie zwycięstwo” opisuję sytuację polityczną państwa polskiego po zakończeniu wojny, zakres jego suwerenności, stawiając pytanie, czy koniec wojny był dla Polski „klęską w zwycięstwie”.

25 lutego 2022 (piątek), godz. 12.00
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
al. Wilanowska 204
02-730 Warszawa