Remont Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów


6 listopada 2017 nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą remontu i przebudowy głównej siedziby Muzeum Niepodległości Pałacu Przebendowskich-Radziwiłłów – firmą Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A. Prace idą pełną parą, co pozwala zachować optymizm dotyczący terminu zakończenia prac, który przewidywany jest na 2019 rok. Remont jest możliwy dzięki realizacji projektu „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych“, który otrzymał dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (uroczystość podpisania umów z beneficjentami programu odbyła się 6 marca 2017 r. z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego). Dzięki pozyskanym środkom zrealizowane zostaną dwie nowe ekspozycje: „Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości” i „Historia Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów”, oraz zmodernizowana zostanie wystawa stała „Polonia Restituta. O niepodległość i granice”.

 

Wystawa „Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości” będzie prezentacją zbiorów muzeum ukierunkowaną na przypomnienie polskiego dziedzictwa kulturowego na dawnych Kresach Rzeczpospolitej. Tematyka wystawy, zgodnie z zasobami należących do muzeum pamiątek, zostanie zaprezentowana na przykładzie dwóch miast wojewódzkich i godnego uwagi mniejszego miasteczka, które szczyciło się pięknem krajobrazu, dorobkiem kultury, w tym architektury, i polskimi tradycjami. Na wystawie zostanie przypomniany obraz tych miejsc z lat ich świetności, ich wielokulturowy charakter oraz walory architektoniczne i przyrodnicze.

Wystawa „Historia Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów” będzie stanowić syntezę bogatej historii miejsca, udokumentowaną na obrazach i rycinach ze zbiorów Muzeum Niepodległości, uzupełnioną niezwykle interesującymi miejscowymi planami z różnych okresów. Ważnym jej elementem będzie prezentacja „Światło i mrok” − multimedialna projekcja, istniejącego w pałacu do 1944 r., plafonu autorstwa Henryka Siemiradzkiego.

 

Wystawa stała „Polonia Restituta. O niepodległość i granice” zostanie gruntownie przebudowana i dostosowana do wymogów nowoczesnej placówki muzealnej. Zmiana aranżacji przestrzeni uatrakcyjni narrację. Gra światłem, dodanie multimediów i elementów interaktywnych pozwolą uzyskać nowy, atrakcyjniejszy dla dzisiejszego odbiorcy obraz.