Publikacje pokonferencyjne – spotkanie promocyjne


We wtorek 7 grudnia 2021 roku w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowane zostały dwie publikacje pokonferencyjne zrealizowane w ramach zadania pn.: Warszawa. Dziedzictwo i kultura.

Publikacje są pokłosiem konferencji naukowych zorganizowanych przez Muzuem Niepodległości:

  • W sercu Mazowsza. W 105. rocznicę poszerzenia granic Warszawy, która odbyła się 26 lutego 2021 r. Podczas obrad prelegenci przedstawiali historię miasta w latach I wojny światowej i dzieje poszczególnych jego dzielnic od roku 1916 po czasy współczesne, jak również rolę, jaką Warszawa odgrywała w przeszłości i odgrywa dziś na Mazowszu.

  • Pokolenie Kolumbów. Krzysztof Kamil Baczyński znany i nieznany oraz pozostali poeci Powstania Warszawskiego, która odbyła się 27 kwietnia 2021 r. Przywołana została postać Poety-Żołnierza oraz innych młodych twórców pokolenia „Kolumbów rocznika 1920”. Przypomniane zostały dokonania literackie, ale także z nieco szerszej perspektywy ukazano bohaterów przez pryzmat całego szeregu dziedzin: historii, socjologii, psychologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa czy filozofii.


    W czasie spotkania pracownicy Muzeum Niepodległości, którzy byli uczestnikami wspomnionych konferencji przypomnieli swoje wystąpienia i zachęcali do zapoznania się z artykułami zawartymi w publikacjach pokonferencyjnych.