Prof. Jerzy Hausner uhonorowany Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora


Serdeczne gratulujemy prof. Jerzemu Hausnerowi z okazji otrzymania prestiżowej Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora za wszechstronne działania na rzecz wykorzystania i (re)interpretacji dziedzictwa kulturowego jako podstawy komunikowania się i kreatywności. Gala XXII i XXIII Edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, przyznawanej od 1999 roku przez Fundację Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, odbyła się 23 maja 2022 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

W Muzeum Niepodległości, w latach 2011– 2012, organizowany był cykl „Ekonomia w Muzeum”, który gościł wybitnych ekonomistów w przystępnej formie przedstawiających najważniejsze problemy współczesnej gospodarki światowej, europejskiej i polskiej. Profesor Jerzy Hausner wystąpił u nas 12 kwietnia 2011 roku z wykładem „Kultura i rozwój społeczno-gospodarczy”.