Prezentacja katalogu


Muzeum Niepodległości w Warszawie serdecznie zaprasza do obejrzenia prezentacji katalogu wystawy czasowej “Sławę nam znaczono stworzyć”.

18 stycznia, godz. 12.00
Facebook Muzeum Niepodległości

Świt odradzającej się niepodległości zastał Polskę zrujnowaną wynikiem przetaczających się frontów I wojny światowej. Scalenia nie ułatwiał zarysowany trójpodział mentalności wyrażający się galicyjskim parlamentaryzmem, wypracowanym w zaborze pruskim stosowaniem instrumentów prawnych oraz do-minującym w zaborze rosyjskim zamiłowaniem do konspiracji i otwartej konfrontacji.

Ostateczny kształt niepodległej determinowały plebiscyty na Śląsku oraz Warmii i Mazurach, a także ustalenia ładu ryskiego dotyczące wschodnich rubieży, ostatecznie zaakceptowane przez zachodnich decydentów dopiero 14 marca 1923 roku.

Okres dwudziestolecia targany był z jednej strony skrajnym radykalizmem komunizujących organizacji mających na celu przyłączenie Polski jako jednej z republik do Kraju Rad, terrorystycznej działalności ukraińskich nacjonalistów, strajków i wystąpień robotników oraz chłopów, z drugiej zaś strony doszło do zamachu na prezydenta RP, przewrotu majowego i Berezy Kartuskiej.

Pomimo wszystkich tych sprzeczności następował rozwój we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Powstanie COP, budowa portu w Gdyni, obfitość twórczości literackiej i arty-stycznej, to zaledwie kilka przykładów. Należy podkreślić, iż w okresie tym ukształtowało się społeczeństwo nazwane później Pokoleniem Kolumbów. Iskrzył się też sen o potędze gwałtownie przerwany bombami.

Fotografia Stanisława Progulskiego przedstawiająca wizerunek motyla zapylającego kwiat ostu w sposób alegoryczny obrazuje ten okres i stała się motywem przewodnim wystawy, na której starano się zaprezentować ogólne, często drugoplanowe, tło życia codziennego pokolenia dwudziestolecia między-wojennego.

Równie symboliczne są słowa będące tytułem wystawy – ,,Sławę nam znaczono stworzyć”, pochodzące z wiersza Czesława Miłosza ,,O książce”.