PRELEKCJA EDUKACYJNA: „Więźniowie pochodzenia żydowskiego na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944”


W najbliższy czwartek (11 maja 2023, godz. 10.00) Muzeum Więzienia Pawiak zaprasza na darmową prelekcję edukacyjną prowadzoną przez Roberta Hasselbuscha.

Historia Pawiaka jako więzienia gestapo jest związana z martyrologią ludności pochodzenia żydowskiego. Wśród osadzonych znajdowali się między innymi mistrz szachowy Dawid Przepiórka, lekarz i pedagog Janusz Korczak oraz archiwista getta warszawskiego Emanuel Ringelblum. Prelekcja przybliży między innymi: okoliczności uwięzienia osób pochodzenia żydowskiego za pawiackimi murami oraz inne zagadnienia dotyczące represji wobec Żydów i ich eksterminacji przez okupanta niemieckiego.


11 maja 2023 roku, godzina 10.00
Muzeum Więzienia
 Pawiak
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Dzielna 24/26
00-162 Warszawa