Posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego


W czwartek 9 lutego 2023 roku w Muzeum Niepodległości odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W czasie spotkania Dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek opowiedział o działalności naszego Muzeum. Maciej Jakubowski, kurator Galerii Brama Bielańska, zreferował obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Po spotkaniu Radni zwiedzili dwie wystawy:

– ekspozycję czasową “Wróciłam. Maria Konopnicka”, która jest efektem współpracy trzech podmiotów: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Archiwum Kobiet PAN i Muzeum Niepodległości. Powstała w ramach obchodów Roku Marii Konopnickiej.

– ekspozycję stałą “Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości”. Na wystawę składają się Kolekcja Krzemieniecka, Kolekcja Leopolis, Kolekcja Sybiracka oraz zbiory wileńskie – Vilniana.

Fot. Justyna Michniewicz