Podziękowanie


Z przyjemnością prezentujemy list ks. prof. dr hab. Henryka Skorowskiego z podziękowaniami za przesłanie najnowszego numeru kwartalnika Niepodległość i Pamięć.

Czasopismo Niepodległość i Pamięć poświęcone jest historii i sztuce Polski, z szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych XVIII-XXw.

Ministerstwo Edukacji i Nauki w ostatniej ewaluacji polskich czasopism z dnia 9 lutego 2021 roku przyznało Niepodległość i Pamięć 20 punktów.