Pamięci Powstania Styczniowego – koncert


20 stycznia 2013

Pierwszym akcentem tegorocznych Muzealne obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego zainaugurowała uroczystość w Muzeum Niepodległości w dniu 20 I br.

W jej programie znalazła się bardzo interesująca prelekcja o powstaniu prof. dr hab. Mariana Marka Drozdowskiego, w której zawarł również wiele osobistych refleksji związanych ze zrywem styczniowym. Po niej miał miejsce koncert Pamięci Powstania Styczniowego w wykonaniu chóru męskiego im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa” pod dyrekcją Katarzyny Zemler. Złożyły się nań polskie pieśni historyczne i patriotyczne ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Styczniowego oraz kilka kolęd.

W programie znalazły się m.in. utwory: Hej Strzelcy wraz, Piosnka żołnierska, Pobudka, Jak to na wojence ładnie, Radości Wam powiadam, Sztandary Polskie w Kremlu, Dzisiaj w Betlejem, Mizerna Cicha, Bóg się rodzi, Warszawianka, Marsz, Marsz Polonia, Pożegnanie, Ostatni Mazur. Gościnnie wystąpił Jerzy Antepowicz – tenor.

Koncert został owacyjnie przyjęty przez bardzo licznie przybyłą publiczność, która doczekała się kilku bisów. Uroczystość prowadził kustosz Muzeum X Pawilonu Jerzy Wągrodzki.

Po koncercie wszyscy zainteresowani udali się użyczonym przez wojsko autokarem do Muzeum X Pawilonu, gdzie o godz. 13.00 odbyło się uroczyste złożenie kwiatów w celi gen. Romualda Traugutta. Tutaj, w celi dyktatora powstańczego, zaproszone delegacje oddały hołd bohaterom walk powstańczych. Wieńce złożyli kolejno przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewody Mazowieckiego, Urzędu Dzielnicy Żoliborz, Urzędu Miejskiego w Płońsku, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Muzeum Niepodległości. Po uroczystości chętni skorzystali z bezpłatnego zwiedzania z przewodnikiem Muzeum X Pawilonu.

 

858958591285915858968593385953859458592586002860018599585978859778602286030