Oprowadzenie po ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak


Zapraszamy na oprowadzanie po Muzeum Więzienia Pawiak.

Z kompleksu więziennego Pawiaka, który funkcjonował w Warszawie w latach 1835-1944, zachował się jedynie filar bramy więziennej. O tragicznej historii tego miejsca przypomina również charakterystyczny pomnik Pawiackiego Drzewa z umieszczonymi tabliczkami memoratywnymi. Aby bliżej poznać dzieje dawnego więzienia oraz losy osadzonych w nim ludzi warto zgłosić się na oprowadzanie. Na muzealnej  ekspozycji zwracają uwagę między innymi zrekonstruowany korytarz dawnego oddziału VII oraz wykonana za pawiackimi murami japońska lalka nazwana Teiko Kiwa. Szczególne wrażenie wywołują również nagrania grypsów, czyli konspiracyjnych wiadomości wysyłanych przez osadzonych. Jedyny koszt związany z oprowadzaniem to zakup biletu wstępu do placówki. Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy.

Zapisy: pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl

Prowadzenie: Robert Hasselbusch3 maja 2022 roku (wtorek), godz. 10.00
Muzeum Więzienia Pawiak
Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie
ul. Dzielna 24/26
00-162 Warszawa