Nowy numer czasopisma “Hybryda”


Przedstawiamy Państwu pismo „Hybryda” redagowane przez Joannę Krupińśką-Trzebiatowską. Jest to periodyk zarejestrowany na liście czasopism naukowych. Wiele miejsca poświęca kulturze, sztuce, filozofii.  W kolegium redakcji znajdziemy znane nazwiska związane z Muzeum Niepodległości: Józef Baran (wybitny polski poeta), prof. dr hab. Bolesław Faron (kiedyś rektor WSP w Krakowie, minister oświaty, przewodniczący kapituły Nagrody im. Władysława Orkana), prof. dr hab. Ignacy S. Fiut (filozof i poeta związany z Akademią Górniczo-Hutniczą), Irena Kaczmarczyk (poetka, językoznawca związana z Polską Akademia Nauk i Uniwersytetem Jagiellońskim), Wacław Krupiński (publicysta i eseista związany z krakowska prasą), Ferdynand Nawratil (kiedyś wieloletni dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury, twórczy animator kultury i publicysta), dr Tadeusz Skoczek (dyrektor Muzeum Niepodległości), Marek Sołtysik (wybitny artysta pióra i palety).

Czasopismo „Hybryda” wydawane jest przez Stowarzyszenie Twórcze POLART założone przez Janusza Jutrzenkę Trzebiatowskiego, znanego polskiego artystę, wystawiającego swoje dzieła również w Muzeum Niepodległości . W zbiorach Muzeum Niepodległości znajdują się jego obrazy olejne znakomicie oceniane przez krytyków sztuki.