Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów KoncentracyjnychW dniu 14 czerwca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. Święto powyższe zostało uchwalone 8 czerwca 2006 r. przez Sejm RP w 66. rocznicę przybycia pierwszego transportu 728 więźniów z Tarnowa do KL Auschwitz. Powyższe uroczystości są organizowane wspólnie przez: Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie.


Tegoroczne uroczystości odbędą się dn. 14 czerwca 2019 r. w dwóch miejscach. Pierwsza część o charakterze państwowym odbędzie się w o godz. 12.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie uczestnicy zostaną przewiezieni autokarami do Muzeum Więzienia Pawiak, gdzie o godz. 14.00 rozpocznie się druga część obchodów.


Uroczystość nieprzypadkowo odbywa się na terenie dawnego więzienia Pawiak, które jest miejscem symbolicznym, trwale zapisanym w pamięci wielu pokoleń Polaków, w którym w czasie wojny Niemcy więzili tysiące Polaków – bestialsko katowanych i torturowanych na przesłuchaniach gestapo w Al. Szucha. Wiele osób rozstrzelano w tzw. warszawskim pierścieniu śmierci (Palmiry, Magdalenka, Lasy Kabackie, Wólka Węglowa, Wydmy Łuże, Rembertów, Wawer, okolice Jabłonny), później w ruinach getta. Tysiące wywieziono na pewną śmierć do obozów koncentracyjnych, które upamiętniają poszczególne tablice znajdujące się przed Muzeum.


Obchody te będą wyrazem hołdu dla nielicznych już ostatnich Świadków Historii, którym przeznaczenie pozwoliło przeżyć ten czas, kiedy to człowiek zgotował taki los człowiekowi.

Po ponad 70 latach od wyzwolenia obozów Polska potrzebuje takich Świadków i potrzebuje Ich pamięci. Mamy świadomość, że chodzi tu o niezwykle istotną część naszego dziedzictwa, której nie wolno zagubić, ani pozwolić, by się zatarła. Z takich właśnie źródeł budujemy naszą tożsamość. Pamiętamy, że polska wolność, niepodległość rodziła się nie tylko na polach chwały polskiego oręża, w powstaniach i robotniczych zrywach, ale również w cierpieniach więźniów niemieckich nazistowskich obozów, więzień i aresztów.