Najciekawsze publikacje Muzeum Niepodległości


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami wydanymi przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Zakup ich oraz wielu innych wydawnictw muzealnych jest możliwy stacjonarnie w Muzeum Niepodległości oraz jego oddziałach od środy do niedzieli w godzinach 10.00-17.00.

Zapraszamy także do naszej księgarni internetowej: https://ksiegarnia.muzeum-niepodleglosci.pl/

Nasze propozycje:
Obszerna publikacja „Twórcy Państwowości Polskiej. Daszyński, Dmowski, Korfanty, Paderewski, Piłsudski, Witos”, pod redakcją dr. Tadeusza Skoczka, została zrealizowana w ramach projektu badawczego „Pokolenia Polski Niepodległej” (W/UMWM-UU/UM/KP/2410/2020). Najnowsza pozycja w ofercie Wydawnictwa Naukowego Muzeum Niepodległości zawiera nader obszerne artykuły biograficzne, poświęcone tytułowym mężom stanu, którzy walnie przyczynili się do odrodzenia – po przeszło wieku panowania zaborców – niepodległej Rzeczypospolitej. Wspomniane tu biografie, zostały pieczołowicie przygotowane przez znanych historyków: profesora Michała Śliwę, profesora Wiesława Jana Wysockiego, profesora Mariana Marka Drozdowskiego, dr. hab. Grzegorza Bębnika, dr. Janusza Gmitruka i Jana Engelgarda. Ich dopełnieniem są barwne reprodukcje obrazów autorstwa Magdaleny Latosiewicz, zgromadzone w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Publikacja powstała jako efekt konferencji „Wokół Akcji AB. Represje niemieckie w pierwszych latach okupacji”, która została zorganizowana w rocznicę Akcji AB. Autorzy referatów przedstawili w niej informacje m.in. o ofiarach egzekucji oraz tego, jak Akcja AB wyglądała w różnych regionach Polski.
„A jednak wojna… Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich” to publikacja pod redakcją trójki Uczonych: dr. hab. Macieja Fica, dr Joanny Lusek i dr hab. Jolanty Załęczny, reprezentujących jej współwydawców: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie. Na jej kartach Czytelnik może zgłębić osiemnaście tekstów, poświęconych asocjacjom i implikacjom historycznym Września 1939 roku oraz literackiemu obrazowi jednego
z najtragiczniejszych polskich miesięcy. Ich Autorami są przedstawiciele świata nauki i muzealnicy, analizujący szereg różnorodnych zagadnień
z zakresu historii, socjologii, kulturoznawstwa i literatury polskiej pierwszej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem ziem przygranicznych II Rzeczypospolitej.