Nagrody im. Władysława Orkana przyznane!


Nagrody im. Władysława Orkana przyznane!

 

W piątek 13 października 2017 r. w sali obrad gabinetu Marszałka Województwa Mazowieckiego zebrała się Kapituła Ogólnopolskiej Nagrody im. Władysława Orkana. W imieniu Marszałka Adama Struzika, który objął patronat honorowy nad tegoroczną edycją nagrody, powitała zgromadzonych dyrektor Agnieszka Kuźmińska. Kapituła obradowała w składzie: płk dypl. Stanisław Dąbrowski, prezes Antoni Dragan, prezes Eugeniusz Grzeszczak, prof. Zbigniew Judycki, dyrektor Agnieszka Kuźmińska, prezes Natalia Roszkowska, dr Jan Sęk, dr Tadeusz Skoczek, ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, prezes Leszek Więckowski. Na przewodniczącego kapituły wybrano ks. prof. Henryka Skorowskiego.

 

W wyniku długiej dyskusji postanowiono, że TRZY RÓWNORZĘDNE NAGRODY GŁÓWNE (statuetki zaprojektowane przez artystę plastyka Gustawa Hadynę) otrzymają:

RYSZARD PALKA, artysta rzeźbiarz ze Srebrnej Góry – za całokształt twórczości artystycznej, promowanie w sztuce dziedzictwa kulturowego oraz symboliki lokalnej

MARIAN PIOTR ROMANIUK, historyk dziejów kościoła, autor wielu publikacji na temat historii mazowieckich rodów, kościołów, zabytków regionalnej kultury materialnej – za wieloletnią skuteczną działalność w zakresie promocji polskiej kultury religijnej, dziedzictwa narodowego oraz wiedzy o życiu i działalności kardynała Stefana Wyszyńskiego

DZIECIĘCY ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „WESOŁE NUTKI” z Mąkolna – za wieloletnią i różnorodną działalność artystyczną oraz promowanie sztuki i talentu najmłodszych.

 

Pozostali kandydaci otrzymają DYPLOMY HONOROWE:

AGNIESZKA CISZEWSKA, rzeźbiarka ze Srebrnej Góry – za całokształt różnorodnej twórczości artystycznej oraz inspirowanie mieszkańców do działalności twórczej

KATARZYNA DONNER, artystka baletu, performerka z Wrocławia – za wieloletnią działalność artystyczną w dziedzinie sztuki baletu oraz promocję młodych talentów w swojej Akademii Tańca w Powietrzu

STANISŁAW GOŁDYN, artysta malarz i animator kultury ze Srebrnej Góry – za całokształt twórczości artystycznej oraz kultywowanie, w działalności animatorskiej, dorobku Antoniego Kenara, propagatora szacunku dla sztuki ludowej

ELŻBIETA GNIAZDOWSKA, prezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych – za rewitalizację idei Towarzystw Uniwersytetów Ludowych, dziedzictwa myśli teoretycznej Władysława Orkana oraz Zofii i Ignacego Solarzów

MARIA JASTRZĘBSKA, animatorka kultury ludowej z Gminy Stoszowice – za całokształt działalności artystycznej związanej z dziedzictwem i tradycją polskiej wsi, ze szczególnym podkreśleniem pracy z Zespołem Pieśni Regionalnych „Borowianki”

WALDEMAR KRZYŻEWSKI, działacz społeczny, kolekcjoner i dokumentalista regionu północnego Mazowsza – za pełną pasji działalność społeczną na rzecz promocji różnorodnej kultury Mazowsza, za konsekwencję w upowszechnianiu dorobku kardynała Aleksandra Kakowskiego, szczególnie zasłużonego w walce o Niepodległość Polski (członka Rady Regencyjnej w latach 1917–1918)

TADEUSZ MASŁYK, poeta, malarz i rzeźbiarz z Brzozowa – za całokształt działalności artystycznej w zakresie poezji, malarstwa i rzeźby oraz promocję kultury regionalnej Podkarpacia

ZOFIA TKACZYK, artystka i działaczka kultury ze Srebrnej Góry – za całokształt wieloletniej twórczości artystycznej i animatorskiej oraz promocję walorów krajobrazowych i kulturowych swojego regionu, matecznika.

 

Kapituła postanowiła wyłączyć z wyróżniania Nagrodą im. Władysława Orkana kandydaturę JOANNY BRZEŚCIŃSKIEJ-RICCIO, uznanej artystki dwóch narodów, Polski i Włoch, i wystąpić do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o przyznanie jej medalu i dyplomu zasłużonej dla Mazowsza „Pro Masovia”.

 

Postanowiono także o wyodrębnieniu z nagradzania statutowymi wyróżnieniami Fundacji Orkana kandydatury PAWŁA GANCARZA, wójta Gminy Stoszowice. W zamian zaproponowano przyznanie mu specjalnego dyplomu z podpisami całej kapituły z uzasadnieniem i podkreśleniem jego pracy na rzecz wspierania działalności artystycznej i kulturalnej mieszkańców gminy Stoszowice oraz niezwykłych zasług w promowaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Twierdzy Srebrna Góra.

 

Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas Gali Ogólnopolskiej Nagrody im. Władysława Orkana zorganizowanej w piątek 20 października 2017 r. o godz. 13.30 w Twierdzy Srebrna Góra, ul. Kręta 4, 57–215 Srebrna Góra.