Nagroda Semper Fidelis22 października, w Sali Białej Pałacu w Wilanowie odbyła się pierwsza w historii Gala wręczenia Nagrody SEMPER FIDELIS. Jest to honorowe wyróżnienie przyznawane przez IPN osobom, instytucjom oraz organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN. Kapituła, na czele której stoi prezes IPN wyłoniła następujących laureatów pierwszej edycji: Ksiądz prof. Roman Dzwonkowski; Pani płk Weronika Sebastianowicz ps. ,,Różyczka”; Harcmistrz Stefan Adamski; Stowarzyszenie ,,Wołanie z Wołynia”; Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie. Wyróżnienie specjalne otrzymał Pan Wiesław Helak.


Podczas uroczystości głos zabrał Prezes IPN dr Jarosław Szarek, odczytane zostały listy od prezydenta RP oraz marszałka Senatu RP. Całości towarzyszył program artystyczny. Wśród licznie przybyłych dostrzec można było wielu przedstawicieli środowisk kresowych współpracujących od lat z Muzeum Niepodległości.