Nagroda dla Filmu Muzeum Niepodległości


Nagroda dla Filmu Muzeum Niepodległości

 

W środę 24 stycznia 2018 r.

zapraszamy

do Kopalni Soli w Bochni,

gdzie wręczone zostaną nagrody w konkursie filmowym

CITY FILM INDEPENDENT:

http://www.cityfilm.art-plus.info/index.html

 

Wśród nagrodzonych jest film

Muzeum Niepodległości w Warszawie:

 

„Miejsce ocalonej pamięci”

reż. Andrzeja Kałuszko

 

Nagrodę odbiorą reżyser oraz dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O FILMIE

 

Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=HfSFJQ7dbJo

 

W latach 2015–2016 Muzeum Więzienia Pawiak obchodziło jubileusz 50-lecia powstania placówki. Z tej okazji zrealizowaliśmy wiele wydarzeń związanych z obchodami rocznicy. Jednym z nich była realizacja filmu pt. „Miejsce ocalonej pamięci” w reż. Andrzeja Kałuszko. To opowieść o historii Pawiaka jako więzienia politycznego, które w okresie drugiej wojny światowej było największym i najokrutniejszym więzieniem w okupowanej przez Niemców Europie. Szczególny jednak nacisk twórcy filmu położyli na dzieje upamiętniania Pawiaka, od chwili jego zburzenia przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego, przez pierwsze lata powojenne, powstanie Muzeum Więzienia Pawiak oraz jego wieloletnią działalność – aż po czasy nam współczesne. Oprócz bogatego materiału archiwalnego film prezentuje również naszą różnorodną działalność: edukacyjną, naukową, wystawienniczą, wydawniczą i dokumentalną. To hołd złożony wielu pokoleniom historyków pracujących nad odtwarzaniem dziejów dawnego więzienia Pawiak. Głównym narratorem jest kustosz Joanna Gierczyńska – kierownik Muzeum Więzienia Pawiak. W filmie wypowiadają się także twórcy Muzeum: Pani Zofia Pociłowska, była więźniarka Pawiaka, Zamku Lubelskiego i KL Ravensbrück, a po wojnie rzeźbiarka, autorka pomnika ku czci więźniów znajdującego się na wewnętrznym dziedzińcu Muzeum, oraz Mieczysław Mołdawa, były więzień KL Gross-Rosen i autor projektu budynku.

 

Przygotowanie i realizacja filmu były możliwe dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy. Celem zadania była organizacja obchodów jubileuszu 50-lecia Muzeum Więzienia Pawiak.

 

Muzeum, otwarte 28 listopada 1965 r. z inicjatywy i przy współpracy byłych więźniów politycznych, upamiętnia stare warszawskie więzienie, które przez cały okres swojego funkcjonowania (1835–1944) związane było z martyrologią narodu polskiego i walką o niepodległość. W jego murach osadzeni byli polscy patrioci, którzy wpierw podjęli walkę z rosyjskim zaborcą, a później z niemieckim okupantem. Więziono tu m.in. Romualda Traugutta i powstańców styczniowych, wybitnych polityków Macieja Rataja i Mieczysława Niedziałkowskiego, Janusza Korczaka, Irenę Sendlerową, prof. Edmunda Bursche, Maksymiliana Kolbego, Janusza Kusocińskiego, Jana Bytnara, Hankę Ordonównę, Mirę Zimińską-Sygietyńską. Najtragiczniejszy okres w historii Pawiaka przypada na lata 1939–1944, uwięziono tu około 100 tys. osób – 37 tys. zamordowano, a ok. 60 tys. wywieziono do obozów koncentracyjnych.