List z podziękowaniami


Nasz Dyrektor, dr Tadeusz Skoczek otrzymał od Dyrektor Anny Woźnicy oraz nauczycielki Grażyny Skoneckiej-Łukasiak list z podziękowaniami za lekcję o Powstaniu Styczniowym. List wysłany został do nas ze Szkoły Podstawowej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie. Liczymy na dalszą współpracę edukacyjną!