List od Marszałka Adama Struzika


Prezentujemy list od Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika z podziękowaniem za przesłanie czasopisma humanistycznego Niepodległość i Pamięć nr 2(70) z 2020 roku.