List od Marszałka


Z przyjemnością prezentujemy list od pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego z podziękowaniami za przesłanie publikacji.

A jednak wojna… Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich to publikacja pod redakcją trójki Uczonych:  dr. hab. Macieja Fica, dr Joanny Lusek i dr hab. Jolanty Załęczny, reprezentujących jej współwydawców: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie. Na jej kartach Czytelnik może zgłębić osiemnaście tekstów, poświęconych asocjacjom i implikacjom historycznym Września 1939 roku oraz literackiemu obrazowi jednego
z najtragiczniejszych polskich miesięcy. Ich Autorami są przedstawiciele świata nauki i muzealnicy, analizujący szereg różnorodnych zagadnień
z zakresu historii, socjologii, kulturoznawstwa i literatury polskiej pierwszej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem ziem przygranicznych II Rzeczypospolitej.