List od ks. prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego


Dr Beata Michalec (Zastępca Dyrektora ds. Programowych Muzeum Niepodległości) otrzymała list z podziękowaniami od ks. prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego (kordynatora Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Czcigodny ksiądz profesor jest członkiem Rady Naukowej, a także stałym współpracownikiem naszego czasopisma “Niepodległość i Pamięć”. Dziękujemy za życzenia dla naszego Muzeum i zapraszamy wszystkich do zapoznania się z pełną ofertą naszego wydawnictwa.

Kwartalnik “Niepodległość i Pamięć” ukazuje się od 1994 roku i poświęcony jest ojczystej historii, kulturze i sztuce. Poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym polskich ruchów niepodległościowych, społecznych i obywatelskich na przestrzeni XVIII–XX wieku.Druk czasopisma Niepodległość i Pamięć jest możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.