Lekcja muzealna: Więźniowie alei Szucha


Już sama nazwa tej ulicy budziła w mieszkańcach okupowanej przez Niemców Warszawy grozę przez to, że przywoływała myśl o cierpieniach katowanych i bestialstwie oprawców. Gmach przedwojennego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w alei Szucha 25, przeznaczony w latach 1939–1944 na siedzibę gestapo, był bowiem miejscem kaźni tysięcy ludzi z różnych środowisk, których łączyło oczekiwanie w celach zbiorowych (zwanych tramwajami) na śledztwo i tortury albo trwający tygodniami pobyt w celach jednoosobowych („izolatkach”), przerywany niekończącymi się przesłuchaniami. Przetrzymywanych w alei Szucha spotykał też nierzadko ten sam los – śmierć, którą kończyło się przesłuchanie. Wśród tysięcy więźniów tego miejsca byli ludzie obecnie anonimowi, byli słabo dziś znani większości, byli tacy, którzy na kartach historii zapisali się złotymi zgłoskami. W miesiącu niepodległości zapraszamy na poświęconą im lekcję muzealną we wnętrzach dawnego aresztu gestapo.

W czwartek 24 listopada 2022 r. o godz. 10.00 zapraszamy do Mauzoleum Walki i Męczeństwa na bezpłatną lekcję muzealną pt. ,,Więźniowie alei Szucha”.

24 listopada 2022 (czwartek), godz. 10.00
Mauzoleum Walki i Męczeństwa
al. J. Ch. Szucha 25
00-580 Warszawa