Lekcja muzealna: Areszt śledczy gestapo w alei Szucha


W czwartek 19 maja 2022 r. o godz. 9.00 zapraszamy do Mauzoleum Walki i Męczeństwa na bezpłatną lekcję muzealną pt. ,,Areszt śledczy gestapo w alei Szucha”.

Zapisy: p.piegat@muzeumniepodleglosci.art.pl

Lekcja na temat miejsca, w którym zatrzymał się czas. Już w październiku 1939 r. przedwojenny gmach Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w alei Szucha 25 stał się siedzibą Urzędu Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa – potocznie zwanego gestapo. Niebawem w części przyziemia budynku niemieccy okupanci urządzili areszt, nazywany przez nich aresztem domowym (Hausgefängnis). W alei Szucha przesłuchiwanych było nawet do 100 osób dziennie, przywożonych z Pawiaka, aresztowanych w czasie akcji przeciwko polskiemu podziemiu albo w ulicznych łapankach. Więźniowie czekali na swoją kolej w czterech celach zbiorowych zwanych tramwajami i w dziesięciu celach pojedynczych. Przesłuchania połączone z wymyślnymi torturami prowadzono w gabinetach gestapo na górnych piętrach bądź w kancelarii dyżurującego gestapowca w przyziemiu. Na ścianach cel katowni gestapo w alei Szucha zachowało się do dziś ponad 1260 inskrypcji wykonanych przez więźniów. Są one żywym świadectwem kaźni i heroizmu męczonych tu i mordowanych podczas przesłuchań.

19 maja 2022 (czwartek), godz. 9.00

Mauzoleum Walki i Męczeństwa
al. J. Ch. Szucha 25
00-580 Warszawa