Kultura na Mazowszu


Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu to projekt, którego celem jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu mazowieckiego rynku pracy za pomocą zwiększenia dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwoju e-usług dla odbiorców kultury.