Kresowe portrety


W dniu 13 września w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu ,,Kresowe portrety” zorganizowanym przez Klub ,,Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Oświęcimiu pod Honorowym Patronatem Dyrektora Muzeum Niepodległości, Starosty Powiatowego w Oświęcimiu oraz Prezydenta Miasta Oświęcimia. Warto zaznaczyć, iż idea konkursu powstała w Muzeum Niepodległości w Warszawie, które dotychczas zorganizowało już dwie edycje ,,Kresowych portretów”. Cieszyć może zatem fakt zwrócenia uwagi na inicjatywę Muzeum i podjęcie tej ciekawego pomysłu przez inną Organizację.

 

Wszystkim Uczestnikom oraz Organizatorom konkursu SERDECZNIE GRATULUJEMY !

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej: Pani Maria Pędrak, Z-ca Prezydenta Miasta Oświęcimia; Pan Włodzimierz Paluch, Prezes Klubu ,,Samborzan” w Oświęcimiu; Pani Aleksandra Bibrzycka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz Krzysztof Bąkała reprezentujący Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martyna Plewka z I klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Libiążu – Laureatka Nagrody Dyrektora Muzeum Niepodległości za pracę ,,Silny jak Dąb. Wspomnienia Czesława Ciszkiewicza …” napisanej pod kierunkiem Pani Iwony Pieronek-Tokarz.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupowe zdjęcie Uczestników uroczystości

 

Fotografie dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu