Konkurs Mazowieckie Barwy WolontariatuMarszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza mieszkańców Mazowsza do udziału w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu. To już dziewiąta edycja tego konkursu, nad którym pieczę sprawują również Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Wolontariat to idea, która jednoczy ludzi, uczy ich altruizmu, empatii i solidarności. Ochotnicy, którzy z potrzeby serca decydują się pomagać potrzebującym oraz angażować się w działanie różnych instytucji i fundacji, wiedzą najlepiej, ile radości może przynieść bezinteresowne wyciągnięcie ręki do drugiego człowieka.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, dlaczego warto zostać wolontariuszem, w jakich miejscach i komu możesz najlepiej pomóc oraz znaleźć inspirację do uczynienia świata lepszym za pomocą drobnych gestów, weź udział w konkursie.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne do pobrania na stronie http://dialog.mazovia.pl/wolontariat. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20.09.2019.