Konferencja „Porozumienie dla Rynku Pracy”


24 lutego 2022 roku w Muzeum Niepodległości odbyła się konferencja „Porozumienie dla Rynku Pracy” w ramach cyklu debat eksperckich dotyczący problemów i propozycji rozwiązań dla instytucji oraz uczestników rynku pracy.

W trakcie debaty poruszone zostały między innymi kwestie sytuacji młodzieży na rynku pracy, rozwiązań ułatwiających zatrudnianie cudzoziemców, oraz oczekiwanej reformy instytucji rynku pracy.

Organizatorem konferencji był Polski Fundusz Fundraisingowy oraz Porozumienie Jarosława Gowina.

Nagranie z konferencji: http://www.porozumieniedlapracy.pl/