Konferencja „45-lecie pracy naukowej i organizacyjnej prof. dr. hab. Romana Bartnickiego – pierwszego rektora UKSW”  


Zapraszamy

na konferencję

 

„45-lecie pracy naukowej i organizacyjnej

prof. dr. hab. Romana Bartnickiego – pierwszego rektora UKSW”

 

środa 17 stycznia 2018 r. w g. 10.00–12.30

aula im. Jana Pawła II na terenie kampusu uniwersyteckiego

przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie

 

program:

– otwarcie konferencji i słowo wprowadzające – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW

– słowo Wielkiego Kanclerza UKSW – ks. kard. Kazimierz Nycz

– słowo dziekana Wydziału Teologicznego UKSW – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

– »Miejsce i pozycja UKSW w pejzażu akademickim m.st. Warszawy: Wkład ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego w utworzenie i rozwój UKSW« – prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

– »Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki: odnowiciel uczelni i przyjaciel« – prof. dr hab. Stefan Jurga

– »Dokonania naukowe ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego« – ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło

– prezentacja książki ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego »Korzenie UKSW. Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach« – dr Elżbieta Sobczak, dyrektor Wydawnictwa Naukowego UKSW, i dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie

– słowo ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego

 

Zaprezentowana podczas konferencji publikacja

»Korzenie UKSW. Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach«

autorstwa ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego

ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW

i Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

Zachęcamy do lektury!