Koncert Bożonarodzeniowy “Cicha Noc”


Fundacją Polonia Union we współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie, w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Fundacją Sedeka, Izbą Przemysłowo-Handlową Polska-Azja, Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód, firmą EuroEnergoCommerce sp. z o. o., oraz z partnerami medialnymi zapraszają w podróż bożonarodzeniową Cicha Noc.

Święta Bożego Narodzenia w tradycji polskiej zajmują jedno z najważniejszych miejsc, a wigilia świąteczna jest ściśle związana z dniem poprzedzającym przyjście Chrystusa na świat. W relacji video podróży bożonarodzeniowej Cicha Noc przybliżamy genezę świąt, pochodzenie rytuałów i obrządków oraz takich atrybutów, jak choinka, ozdoby świąteczne, szopka czy kolędy.

Święta to moment skupienia na tym, co łączy. Kultywacja dobrych zwyczajów służy wzmacnianiu wspólnoty obywatelskiej, a muzyka i barwna opowieść o tradycjach bożonarodzeniowych stanowią swoistą lekcję polskości. Celem realizacji spotkania jest przypomnienie dobrych tradycji i obyczajów świątecznych. Niech więc uroczystość przyczyni się do pogłębienia zrozumienia owych wartości, a przede wszystkim do popularyzacji historii i dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Podróż bożonarodzeniowa Cicha Noc zainicjowana przez Fundację Polonia Union ze współorganizatorami oraz partnerami – zgodnie z zapotrzebowaniem szerokiej publiczności – obejmuje: słowo o historii obrzędów bożonarodzeniowych, koncert kolęd i pieśni, wykonywanych zwyczajowo w tym okresie, zacząwszy od średniowiecza i skończywszy na współczesności.

Wydarzenie w formie wirtualnej pozwala szerokiemu audytorium przynajmniej na odległość doznać pocieszenia oraz odrobiny optymizmu – poprzez obcowanie z tradycją i sztuką-, a przede wszystkim poczuć bliskość międzyludzką. Przyczynia się również promocji, a także popularyzacji tradycji i spuścizny kulturowej Polski.

Film z koncertu jest dostępny na kanale YouTube Fundacji Polonia Union: https://www.youtube.com/watch?v=02S-gPSqDts&feature=youtu.be